Tag: pracy

19 sierpnia 2021 Sabina 0 Comments

W szkole średniej nauki okołoprzyrodnicze to fakt stały i nic tego nie zmieni. Co dokładnie należy rozumieć pod tym pojęciem? Młodzież w szkole ponadpodstawowej będzie miała do czynienia z takimi przedmiotami, jak biologia, chemia, a także geografia. Uczniowie na samym wstępie mogą mieć jedynie wpływ na to, w jakim zakresie będą pobierać tego rodzaju nauki. Dla osób, które mają zakres podstawowy na geografii, do nauki dedykowana jest książka pt. Geografia 3. Karty pracy. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe. Autorką jest Małgorzata Ziarnowska, a za wydanie odpowiedzialny jest Operon (https://www.taniaksiazka.pl/geografia-3-karty-pracy-zakres-podstawowy-szkoly-ponadpodstawowe-malgorzata-ziarnowska-p-1542271.html).

Zadania do rozwiązania

Skoro mowa o kartach pracy, to już wszyscy wiedzą, że mają do czynienia z zadaniami, jakie na bieżąco będzie trzeba rozwiązywać. Wszystkie zostały ułożone w ten sposób, żeby uczniowie byli w stanie poradzić sobie z nimi również samodzielnie, w domu. Jest to szczególnie dobra zaleta w przypadku, kiedy na nowo dojdzie do nauczania zdalnego (chociaż należy mieć nadzieję, że tak nie będzie). Dzięki temu, ze wszystkie zadania będą rozwiązywane na bieżąco, uczeń ma szanse na to, żeby pojąć tematykę omawianą na lekcji przez nauczyciela. Operon to wydawnictwo, które już od wielu lat znajduje się na rynku, zawsze gwarantując uczniom dostęp do fachowej i rzetelnej wiedzy. Autorka postanowiła bazować na ćwiczeniach, które nie tylko są łatwe (jeżeli ktoś na bieżąco przyswaja sobie widzę), ale nawiązują one także do wielu codziennych sytuacji. Rozwiązanie można więc w wielu przypadkach wziąć na logikę.

“Atlas geograficzny. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoła ponadpodstawowa”

Chyba można powiedzieć, że nie ma geografii bez dobrze przygotowanego atlasu. Należałoby zauważyć, że podczas tego przedmiotu, obecność atlasu jest obowiązkiem. Ten został przez wydawnictwo Demart. Jest on w całości zgodny z podstawą programową, która przewidziana jest dla szkoły średniej. Uczniowie na bieżąco uczą się odczytywać informacje, jakie zawarte są w mapach, znajdujących się w środku.

 

13 sierpnia 2021 Sabina 0 Comments

Wydawać by się mogło, że geografia jest przedmiotem, który przez zdecydowaną większość nie zostanie wykorzystany w życiu. Jest to błędne myślenie, ponieważ bardzo duża osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że umiejętności nabyte na tych lekcjach są bardzo pomocne – najczęściej w najmniej spodziewanym momencie. Warto więc do końca szkoły średniej przyłożyć się do nauki tego przedmiotu, który opracowany jest zgodnie z obowiązującą podstawą programową. To dzięki niej (podstawie) powstają takie publikacje, jak Geografia 3. Karty pracy. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe ze strony www.taniaksiazka.pl. Autorką jest Małgorzata Ziarnowska.

Podstawa dla szkoły średniej

Sama podstawa programowa, jeżeli chodzi o szkołę średnią obejmuje wiele ciekawych zagadnień. Mają one pomóc wykształcić u młodzieży takie umiejętności, jak wieloaspektowe postrzeganie przestrzeni geograficznej, myślenie geograficzne, ocenianie oraz wartościowanie zjawisk i procesów geograficznych. Jedną z najważniejszych umiejętności są także te, które odnoszą się do kartografii. Praca z mapami przyda się wszystkim.

“Geografia 3. Karty pracy. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe”

Jeżeli ktoś chciałby wiedzieć po co są karty pracy, ten powinien wiedzieć, że po to, aby móc przetestować zdobytą wiedzę. Skąd młody człowiek ma wiedzieć, czy wszystko zapamiętał, a do tego, czy wszystko dobrze zrozumiał? Teorię zawsze należy przetestować w praktyce, którą mamy w tych oto kartach pracy, które ułożyła Małgorzata Ziarnowska. Jest to publikacja, która jest w pełni kompatybilna z podręcznikiem do klasy trzeciej szkoły ponadpodstawowej. Ćwiczenia mają różny poziom trudności. Od tych najłatwiejszych, po te najtrudniejsze. Uczeń wie, że dzięki temu robi progres w nabywanych umiejętnościach. Tematyka zadań jest różnorodna i odnosi się do tego, co przewidziane jest w podstawie programowej, która dedykowana jest dla uczniów po ośmioletniej szkole podstawowej. Wszystko po to, aby nabyć dobre i przydatne umiejętności.